Til borgere som lever af offentlige ydelser (f.eks. pension, førtidspension, kontanthjælp, SU m.v.), og som samtidig har gæld til det offentlige

Af Mogens Rerup, byråds- og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Haderslev

Hvis du ikke har meget små boligudgifter, har det i over 5 år været ulovligt for kommunen at trække borgere i offentlige ydelser jf. domme i Landsskatteretten.

Modtager du offentlige ydelser, så skal gælden i stedet sættes i bero.

Hvis man allerede bliver trukket i sine offentlige ydelser, er det bare med at få det stoppet/få sit pengeinstitut til at stoppe det. Selv om man afdrager frivilligt, så kan man

Kommunen må ikke fremsende girokort, eller påføre omkostninger, fordi girokortene ikke bliver betalt eller ikke bliver betalt til tiden.

Kommunen kan finde på at fremkomme med trusler så som: Hvis du ikke betaler, så overfører vi gælden til SKAT (f.eks. indskudslån), og så bliver der skrevet renter på, og SKAT trækker dig i dine offentlige ydelser. Det skal kommunen bare gøre, for det er direkte usandt. SKAT har ikke engang den tekniske mulighed for at gøre det:

Kommunen må ikke forsøge at inddrive gæld, når man er på offentlig forsørgelse. Kommunen må derfor ikke kontakte borgere 
”angående tilbagebetaling af beløbet”, for gør kommunen det, så er det juridisk set et forsøg på inddrivelse iflg. Ankestyrelsen.

Når det ikke har været muligt at etablere en afdragsordning i 3 år, fordi du er på offentlig forsørgelse, så skal kommunen automatisk afskrive gælden som værende uerholdelig.

Har man problemer med kommunen/Opkrævningen, så ring eller skriv på: mogr@haderslev.dk eller tlf. 22 941431