Tryghed og retssikkerhed er vigtigere end økonomisk styring

Af Helene Hellesøe Appel – Byrådssuppleant for Enhedslisten Haderslev

Under mødet i Bekæftigelses- og Integrationsudvalget blev indsatsplanen fra augustmødet drøftet. Efter en nærlæsning af planen forud for mødet blev jeg meget bekymret. “Ved en tilgang på ca. 5 sager pr. måned (…)” Betyder det, at man kun vil give 5 personer førtidspension månedligt? For det er jo ulovligt.

Og det fortsætter, “Men inden en borgers sag kan føre til tilkendelse af førtidspension skal borgeren have været aktiv sammen med en jobformidler og en passende virksomhed i 6 måneder.” Nogle borgere er så oplagte til en førtidspension, at det simpelthen ikke giver mening med en jobformidler og at bruge 6 måneder. Det er både spild af ressourcer men også opslidende og nedværdigende for den enkelte borger.

Jeg er stadig meget bekymret, og jeg håber virkelig, at Jobcentret og BIU holder, hvad de lover. Jeg fik nemlig på mødet lovet, at der ikke er maks. på hvor mange, der kan førtidspensioneres, og at folk godt kan førtidspensioneres uden seks måneder med bl.a. en jobformidler. Andet kan vi ikke byde vores kommunes borgere, som stoler på, at vi træffer gode beslutninger, der kommer selv de svageste mennesker til gode.

Som bosat i Haderslev Kommune skal man føle sig tryg. Og lige nu er jeg utryg ved, at besparelserne på de svageste er så store, at trods løfter,  så bliver sager om førtidspension trukket i langdrag, trods sagerne er oplagte, primært af hensyn til budgettet. Jeg er fortsat utryg!