Vi vil sikre bedre tid og mere frihed i vores skoler

Det er vores skolers opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal dels forberede til fremtiden og samtidig, først og fremmest, være en del af rammen for et godt børneliv.

Derfor vil Enhedslisten Haderslev arbejde for, at den enkelte skole i højere grad skal afspejle nærmiljøet fremfor at leve op til koncernstyringen i Haderslev kommune.

Vi vil arbejde for, at det i højere grad bliver den enkelte skoles ledelse, medarbejdere, forældre og børn, der beslutter den pædagogiske retning for skolen.

Friheden skal tilbage til skolerne og og dermed også muligheden for at udvikle en bedre folkeskole, der fokuserer på faglig udvikling og trivsel, frem for test og tidsrøvende dokumentation.

Læs vores konkrete forslag til ‘En skolepolitik for alle’ i vores valgprogram.