Forsvarsministeren vil blive stillet til ansvar for borgernes bekymringer

Af Nikolaj Laue Juhl 

Folketingets Forsvarsudvalg har kaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd om Rigsrevisionens kritik af beslutningsgrundlaget for anskaffelse af F-35 som nyt kampfly. Samrådet afholdes torsdag den 7. december 2017 kl. 13.00 i Landstingssalen på Christiansborg. Her vil Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm tage de spørgsmål, hun har fået fra bekymrede borgere, med til Forsvarsministeren, og så håber vi på, at vi får nogle klarere svar.

Borgermødet, der blev afviklet den 29. november, om de nye kampfly på Flyvestation Skrydstrup indikerede tydeligt, at beboere i nærtliggende byer til Flyvestation Skrydstrup er bekymrede, frustrerede og ikke mindst utilfredse over forløbets gang. Borgmesteren og direktøren for F-35 kampfly programmet forsøgte på borgermødet at fokusere på de positive aspekter i sagen bl.a. de mange nye arbejdspladser til Haderslev kommune, samt nye flyve mønstre og udbygningen af Flyvestationen, der vil reducere støjen, når de nye kampfly kommer til Flyvestationen.

De mange bogere som var mødt frem kunne dog sagtens gennemskue, at der var en masse uafklarede spørgsmål efter den kortfattede og ukorrekte fremlæggelse af information om F-35 kampfly og de foreløbige støjberegningerne. Borgernes bekymringer var mange, og særligt frustrationen over manglende inddragelse, information og dialog blev hurtigt ytret, da det blev tid til spørgsmål på borgermødet.

En lokal landmand mente, at Forsvaret har foretaget et overgreb på lokalbefolkningen, og han stillede spørgsmålstegn ved den manglende inddragelse af lokaldemokratiet i de nærtliggende byer omkring Flyvestation Skrydstrup: Hvordan vil Forsvarsministeriet fremadrettet sikre en bedre dialog og inddragelse af lokalbefolkningen, når borgere indtil videre har haft en fornemmelse af at blive talt hen over hovedet? Det er blot et af de mange spørgsmål jeg efter borgermødet videresendte til Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm. Bekymringerne omhandlede dog også mange andre komplekse spørgsmål, og størstedelen af de stillede spørgsmål på borgermødet blev besvaret særdeles ukorrekt og kludret. Især afgørende spørgsmål omkring miljøpåvirkning, støjberegningerne, boligmarkedets udvikling omkring Flyvestation Skrydstrup, langsigtede påvirkninger på mennesker og troværdigheden af beregningsmodeller bag støjberegningerne er stadig uopklarede.

Vi i Enhedslisten Haderslev mener, at det dybt utilfredsstillende og kritisabelt, at man efter et borgermøde, ikke kan få svar på de helt afgørende elementer i sagen, der har betydning for lokalbefolkningens sundhed, boligsituation og fremtid. Derfor forsøger vi hele tiden at belyse sagen og sikre at mørklægningen og manglende inddragelse kommer frem i lyset. Det er på tide at tage magten tilbage til folket, så hverken Forsvaret eller et flertal

i Folketinget ikke bare kan diktere, og derefter forlange at befolkningen følger trop. Forsvarsministeriet skal stå til regnskab for de konsekvenser, som F-35 kampfly vil bringe med sig. Det er en forskruet opfattelse af magtforholdene i et samfund, hvis man tror, at man igennem mørklægning af tal og unddragelse af befolkningens ytringsfrihed, blot kan gennemtrumfe en beslutning med så fatale konsekvenser, som indkøbet af F-35 kampfly. Forsvarsministeriet skal sikre at støjisoleringen og erstatningsordningerne efterlever omfanget af støjgener og andre sundhedsskadelige konsekvenser, så borgernes livskvalitet, sundhed og pengepung prioriteres først og ikke omvendt.