Dårlig personalepolitik og dårlig sagsbehandling – om daglig leder af Aktivitetshuset Erik Kock

Af Mogens Rerup – Byrådsrepræsentant for Enhedslisten 

Erik Kock er 63 år, og har været ansat ved kommunen i 37 år.

Han blev byens æreshertug tilbage i 1994.

Man har ikke fortalt, at området i sin tid blev beskåret med 40 %. Ligeledes er det behændigt udeladt, at EK blev tilbudt en tilsvarende stilling i en anden kommune for ca. 5 år siden, men nuværende kom.direktør Willy Feddersen ville beholde ham, og tildelte ham en betydelig lønstigning for at være sikker på, at han blev.

Til huset hører som bekendt en cafe, hvor der er ansat knap 15 førtidspensionister. En af dem var stoppet/udeblevet uden at EK havde fået det registreret. Derved er der udbetalt ca. 100.000 kr uberettiget.

EK opdager selv fejlen, da den ansatte ikke afholder 1 uges ferie. Fejlen er naturligvis alvorlig, men er bestemt set ført.
Han fik oplyst, at han kunne forvente at få frataget sine nøgler og derefter blive bortvist. BUPL afviste en bortvisning.
Fratagelse af nøgler og bortvisning er en nedladende adfærd over for en skattet mangeårig ansat – fuldstændig ude af proportioner med forseelsen.

Der burde være udstedt en tjenstlig advarsel, og så havde den sag været afsluttet.

I stedet bliver EK aftalt afskediget grundet manglende ”Ledelsestilsyn” og fritstillet fra 1. nov. 2017. EK tilbyder selv at blive 2 mdr. ekstra, for at afslutte et næsten 40’årigt ansættelsesforhold. Det sker uden særskilt aflønning – han skal principielt arbejde ”gratis”. EK har ikke fået nogen ”senioraftale”, han har fået det, som han skulle have haft, selv ved en bortvisning.

En anstændig personalepolitik havde medført, at EK blev omplaceret til en anden stilling, grundet mange års ansættelse og kun få år tilbage på arbejdsmarkedet.
Som noget grotesk skal nævnes, at kommunen afholder afskedsreception for en person, som man havde overvejet at bortvise.
Man bør min. yde EK en særskilt fratrædelsesgodtgørelse svarende til de 2 mdr’s løn – de 2 mdr. han har arbejdet ”gratis”.
Jeg har set betydeligt værre graværende fejl og bevidst sjusk, hvor ansatte har snydt borgerne i flere år.

Disse fejl har mig bekendt ikke engang medført påtaler endsige advarsler, så hvor er proportionerne henne? For der er da ikke forskel på, om ansatte laver fejl, som medfører tab for borgerne og fejl der medfører tab for kommunen?

Kom.direktøren siger, at de folkevalgte ikke må sagsbehandle, det må kun administrationen. Der står ingen steder, og hvordan skal borgere eller deres valgte repræsentanter gebærde sig i tilfælde af, at sagsbehandlingen notorisk som i dette tilfælde ikke er god nok?

Jeg vil altid ”sagsbehandle”, når jeg støder på dårlig sagsbehandling.

Jeg har fået oplyst, at EK’s stilling ikke skal genbesættes, hvorfor man kunne få tanken, at opsigelsen har været kærkommen af budgetmæssige årsager?