Haderslev – Et stærkere fællesskab har meldt sin ankomst

Af Rune Robert Friis

Enhedslisten Haderslev gik frem. Vi fik vores bedste valgresultat til dato og vi er nu Haderslevs 4. største parti. Det er vel at mærke samtidig med, at også SF også fik en flot fremgang og dermed et mandat, og samtidig med at Alternativet for første gang stillede op til kommunalvalget i Haderslev og fik imponerende 1,3%.

Samlet set gik vores valgforbund mellem SF, Ø og Å frem med 2,4% og sammenholder man dette med Socialdemokratiets fremgang på 4,3%, som jo bl.a. er funderet i en tydelighed velfærdsdagsorden, så tegner der sig en bevægelse blandt kommunens borgere, hvor stadig flere bakker op om, at udvikle vores kommune i en mere grøn og mere solidarisk retning.

Samlet set så bekræfter valget, hvad mange af os i længere tid har kunne mærke, nemlig at vi i Haderslev opbygger en stadig mere bredt funderet venstrefløj, hvor både viljen og tilslutningen til socialt- og miljøbevidste forandringer bliver stadig mere og mere levende. Derfor efterlader valget os reelt i en styrket position, som vi selvfølgelig skal holde fokus på at bygge videre på – meget mere om det i den kommende tid.

Hvad betyder valget så for vores muligheder i byrådet?

Rent mandatmæssigt er den røde og grønne dagsorden blevet styrket, eftersom Enhedslisten fortsat har to mandater og SF har fået ét.

Desværre tegner konstitueringen (igen) til at blive et kludetæppe, sammensat ud fra enkeltpersoner egeninteresser. Således tyder alt på, at der igen oprettes nye dyre pseudo-udvalg, får at sikre titler nok til alle. Det korte af det lange tegner til at blive, at Socialdemokratiet  peger på H.P. Geil som borgmester, mens Enhedslisten, SF og overraskende nok også Slesvigske Parti sættes uden for døren.

Dermed ender Enhedslisten og SF samlet set med at blive repræsenteret i flere udvalg end tidligere, herunder ikke mindst det centrale Økonomiudvalg. Udfordringen bliver, at vi som udgangspunkt vil være i undertal i udvalgene. Mulighederne ligger i, at vi ved at være fagligt stærkt repræsenteret både i udvalgene og i baglandet, vil kunne løfte flere enkeltsager til et niveau, hvor de øvrige medlemmer er nødt til at forholde sig til dem.

Kort opsummeret: Jeg er både optimistisk og motiveret af, at valget bekræfter, at vi i Haderslev er ved at opbygge og udvikle en stærkere og mere selvbevidst venstrefløj.

Hvad angår valget af H.P. Geil til borgmester, så har jeg absolut intet godt at sige om det, så det vil jeg i stedet overlade til de blå partier at ligge og rode med.