Liv i midtbyen og på Gravene

Gravene fremstår ofte som en gold stenørken, når der ikke er torvedag. Hele midtbyen er truet af manglende liv.
Det store spørgsmål er, om man kan skaffe liv i dagligdagen ved at gøre plads til nogle få store arrangementer på Gravene.
Rigtig mange borgere og byrådsmedlemmer mener at kende den helt rigtige løsning på Gravene, ja og vi kan til næste år se frem til at få endnu flere, når kommunalvalget kommer tættere på!
Grundlæggende mener jeg, at det vigtigste er først at skaffe mere intimitet, så folk naturligt får lyst til at sætte sig på f.eks. Gravene. Når stenørkenen har fået mere liv, skal der nok komme gang i aktiviteterne.
Der har været forslag om parasoller og overdækninger, men der er brug for intimitet, for at gøre Gravene “mindre stor”. Derfor kæmpede jeg for, at første step er at plante træer, som er skitseret i alle de seriøse forslag, der er fremme. Træerne vil sikre skygge og sikre man kan sætte sig, uden man har oplevelsen af at sidde i det åbne.
Samtidig har Udvalget for Plan og Miljø har justeret mulighederne for at lave gadesalg og skabe liv i byerne. Det er nu lettere og billigere at få lov til udendørs aktiviteter.
Hvis vi allerede nu kunne få flere møbler af forskellig slags på Gravene og andre pladser, så folk får lyst til at sætte sig. Få lidt inspiration fra guerrilla gardening, så der bare sker noget spændende, kommer nogle aktiviteter. 
På lang sigt, når kommunen har penge, kan vi godt tænke faciliteter til de store arrangementer, men nu er de daglige aktiviteter langt vigtigere.
Lad os så også få skabt mere intimitet og liv andre steder i bymidterne. Jomfrustiprojektet er spændende og kan også hjælpe i den rigtige retning. Hvorfor skal vi afvente med det, når vi kan låne næsten rentefrit? Jomfrustien kan ændres fra “bare et vejanlæg” til en spændende park med mange muligheder. Sæt i gang!
De store (og dyre) træk skal planlægges grundigt, mens der skal gives mere rum til de små aktiviteter.
Svend Brandt
Byrådsmedlem, Enhedslisten.