Udvalget for Børn og familier handler arrogant

Af Mathias Christiansen

I forbindelse med at mange interessenter i skoleområdet i Haderslev har udtrykt bekymring i forhold til flytning af midler fra special- til almen-området, mener jeg at udvalget for børn og familier opfører sig arrogant.

Jeg mener at det er et udtryk for arrogance at Udvalget, med Henrik Rønnow i spidsen, fastslår at budgettet ligger fast, og at man derfor ikke kan imødekomme et stort antal bekymringer fra forældre, fagfolk mm. For det første er det ikke en umulig opgave, men derimod et spørgsmål om politisk vilje. Vilje til at lade fornuften råde. For det andet er det arrogant at nægte at tage stilling til de høringssvar man har modtaget. For det tredje undrer jeg mig over at man valgte at låse sig fast til denne forhastede strategi, inden man havde fået inddraget forældre, fagfolk og andre interessenter.

Derfor: Lyt nu til fornuften.

1) Drop besparelserne for næste skoleårs på specialområdet. Almenområdet skal være HELT klar til at tage hånd om børnene. Det tager tid at skabe de rette forhold, vi skal sørge for at være så klar som muligt. For børnene, forældrene, de ansattes og folkeskolens skyld. Er vi ikke klar, kommer dette tiltag til at gøre mere skade end gavn.

2) Lad 10. klasse blive på Louiseskolen. Eleverne går på Louiseskolen, fordi de har særlige behov.

Derudover mener jeg at vi må begynde at stille spørgsmål til hvorfor Haderslev Kommune bruger så mange penge på specialtilbud som udvalget for børn og familier påstår. At beløbet er stigende, nærmest eksploderet de sidste par år, vækker min bekymring. Det må da være væsentligt at få set på.

Derfor vil Jeg foreslå udvalget at få kigget grundigt på nogle af de tiltag man har indført de senere år. Her tænker jeg bl.a. på Haderslev reformen, herunder især den måde man driver skole på. Diverse skolelukninger, Den herskende testkultur og ”Læring i universer”. Alle udtryk for økonomisk tænkning og faglighed før pædagogik. Vi bør overveje hvilke værdier og mellemmenneskelig tilgang vi fordrer, således at vi kan rumme alle.