Enhedslisten støtter ikke cykelstien på banelegemet til Simmerstedvej

Enhedslisten støtter næsten altid flere cykelstier. Alligevel stemmer vi imod, at der etableres en cykelsti på banelegemet fra Rådhuset til  Simmerstedvej. Baggrunden er, at vi vil have tog/bus på banelegemet, så vi i fremtiden kan køre med passagerer fra kommunens Rådhus/Busstation til Vojens St.

P.t. arbejder man i flere kommunen på højtryk på at lave letbaner, og uanset om det bliver i et lukket trace eller på skinner, så er fremtiden afhængig af førerløs teknologi i lukkede baner.

Hvis vi laver den cykelsti nu, så kommer der aldrig tog helt indtil Busstationen igen, og kommunen mister igen sammenhængskraft mellem øst og vest.

Derfor sæt planerne i bero, så vi ikke afskærer muligheden for en fornuftig og fremtidssikret trafikløsning mellem togstationen i Vojens og Busstationen i Haderslev.

Enhedslistens byrådsgruppe
Svend Brandt og Mogens Rerup