Åbne møder i ‘Den røde kælder’

Så er efterårets program for åbne torsdagsmøder på gaden. Møderne foregår i ‘Den Røde Kælder’ på lavgade 8, i Haderslev.

Enhedslisten i Haderslev har lejet kælderen i lavgade 8, formålet udover at bruge den til partiets møder og aktiviteter, er at holde åben et par timer, hver torsdag fra kl. 12.00 til 14.00, hvor såvel medlemmer som interesserede kan komme og få en snak over en kop kaffe. Hver anden gang vil der i efteråret være oplæg fra lokale personer der belyser aktuelle eller kulturelle emner.

Vi lægger ud torsdag d. 20/9 med Erik Voss fra Kolding der vil fortælle om sin spændende tur med den trans mongolske jernbane og vise billeder fra turen.

Torsdag d. 4/10 vil en repræsentant fra henholdsvis handicaprådet og ældrerådet i Haderslev, fortælle om deres arbejde.

Torsdag d. 18/10 Er det Mogens Rerup, enhedslistens byrådsrepræsentant i Haderslev, der fortæller om hans arbejde som partsrepræsentant for mange Haderslevborgere.

Og endelig 1/11 kommer Svend Brandt, ligeledes byrådsrepræsentant for Enhedslisten i Haderslev og afdækker hvad der ligger i det kommende budget for Haderslev kommune.

Som tidspunktet sikkert antyder, er det især pensionister, ledige, sygemeldt og andre arbejdsfrie kræfter møderne er lagt an på, men alle er da velkommen til at deltage. Vi har ment at der måtte være et behov for at denne målgruppe havde et sted hvor der kunne diskuteres politik og samfundsemner.