Helene’s opdatering fra Teknik & Klima-udvalget d. 8/4-24

Før mødet i Teknik & Klima var kommunalbestyrelsen inviteret til temamøde om biogas, for i Haderslev Kommune er ønsket, at al elproduktion skal komme fra vedvarende energi. Man skal dog holde tungen lige i munden for at forstå, hvorfor biogas er en klimamæssig gevinst. Biogas har primært til formål at løse et affaldsproblem for den industrielle svineproduktion og Enhedslistens store ønske er at afvikle industrielt svinelandbrug, som hverken miljø, klima- eller dyrevelfærdsmæssigt er bæredygtigt. Dog ser vi som parti mere positivt på de mindre, økologiske biogasanlæg.
Efter mødet gik vi direkte videre til udvalgsmødet i Teknik & Klima. Her er et par nedslag derfra:
🚩Forvaltningen blev i oktober 2022 kontaktet af Autocampergruppen i Haderslev med et ønske om, at der skabes bedre faciliteter for autocamperturister. Der er nemlig en stigende popularitet i autocamperturismen og det betyder, at der nu er udvalgt tre parkeringspladser til autocampere, som vi i går godkendte – Haderslev Havn, Borgervænget/Klostervænget og Filosofgang. Der kommer til at være en tidsrestriktion på 24 timer på alle pladser.
🚩Et forsøg med begrænsing af tung trafik i middelalderkvarteret skal nu sættes i gang. Forvaltningen og os politikere har modtaget flere henvendelser fra beboere i kvarteret om trafikgener ved tunge køretøjer, fx skader i belægningen og revner i husene. Som forsøg ændrer man nu gennemkørselsforbuddet for køretøjer over 3,5 ton, hvilket betyder et totalforbud for køretøjer over 3,5 ton med undtagelse af renovationskøretøjer. Jeg er rigtig glad for denne beslutning. Vi skal passe enormt godt på vores gamle bydel.
🚩Vi skulle give grønt lys til igangsættelsen af en ny lokalplan på Bygnaf 14/Nordhavnsvej 3. Begrundelsen er en henvendelse om at etablere en boksbutik. Det er et stort projekt på 3250 m2 (såfremt den endelig lokalplan bliver godkendt) og jeg er bekymret for, hvad det kommer til at koste på det grønne område. Vi skal i den grad tænke i at bevare de nuværende træer, men også skabe et træbælte ind mod Remisen, så beboerne derinde bliver skærmet så meget som muligt mod så massivt et byggeri. Jeg stemte for med det forbehold🌿.