Helene’s opdatering fra KB-mødet d. 2/4-24

JO! Det er en vores kerneopgaver at bidrage til den grønne omstilling! “Vi kommer ikke til at redde noget som helst i denne byrådssal”. Sådan sagde Jon Krongaard fra DF i tirsdags under kommunalbestyrelsesmødet. Jeg er lodret uenig og jeg mener ikke, at det er en fair præmis at sætte børns rammer i vores børnehaver/skoler, handicappede borgeres pasningsmuligheder og ældre borgeres alderdom overfor et solcelleprojekt. Vi er alle interesserede i at skabe de bedste vilkår for vores borgere!
🚩Som jeg sagde i salen har solenergiprojektet i Kastvrå ikke været en nem sag og det har da helt klart også været en af de sager, der har rumsteret ekstra meget hos mange af os. Ikke fordi det ikke er et godt projekt, men fordi der har været så stor lokal modstand. Jeg stemte for, selvom jeg har hæftet mig rigtig meget ved de mange bekymringer, som er blevet delt med os og som vi skal tage ved lære af. Jeg stemte for, fordi vi har brug for at sætte skub i den grønne omstilling og så mener jeg, at det her er et godt projekt. Jeg sætter også min lid til, at vi kan gøre rigtig meget med levende hegn og tætte plantebælter, i det hele taget alle de steder, der skal opsættes solceller, så vi både laver en afskærmning, men også hele tiden kobler solcelle-projekterne sammen med biodiversitet-projekter.
🚩Der blev heldigvis også truffet andre, gode beslutninger på mødet. Blandt andet at etablere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelser i skoven ved Kelstrup Klint. Dog blev det tilføjet, at der skal foretages en nabohøring først.
🚩Det har været et tæt løb, men forslaget om en ændring i kommuneplanrammen i Starup med det formål at placere en ny dagligvarebutik faldt. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg stemte imod i høj grad pga. Min Købmand Øsby. Ifølge redegørelsen (bilag i dagsordenen) vil Købmanden i Øsby miste ca. 2 mio kr, hvilket svarer til en væsentlig del af butikkens omsætning. Som vi har kunne læse i JydskeVestkysten Haderslev for kort tid siden har butikken netop overlevet en energikrise med høje priser på el på grund af krigen i Ukraine. Som det også fremgår af artiklen skyldes overlevelsen hårdt arbejde og en enorm stor lokal opbakning, hvilket er værd at hæfte sig ved. Det har været hårdt, og det har betydet, at de ikke har kunne foretage de planlagte investeringer i energirenovering af deres kølere. Så Øsby har været mindst ligeså udsat for at lukke, hvis der skulle opføres en ny butik i Starup.
🚩Stor ros til min dygtige kollega Hanne Pedersen SF Haderslev for at bringe muligheden for fleksibel arbejdstid i spil i et medlemsinitiativ. Generelt er vi udfordret på den kommunale velfærd mht. tiltrækning af arbejdskraft. Og samtidig er arbejdsvilkårene ikke så attraktive for f.eks. børnefamilier og seniorer, at vi kan skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der bør laves forsøg med, hvordan vi kan lave en mere fleksibel arbejdstid, som sikrer bedre vilkår for de ansatte, og som samtidig ikke slækker på kvaliteten overfor brugerne/borgerne. Det er heldigvis ikke en ny tanke, da arbejdet allerede så småt er i gang i kommunen. Men drøftelsen er stadig vigtig!