Kontanthjælpsloft. Specielt til alle på offentlig forsørgelse – men giv det videre

Af Mogens Rerup

I både 2013 og i 2015 stemte rigtig mange fra den svageste del af befolkningen på DF, fordi de troede, at det parti var et socialt ansvarligt parti. DF er løbet fra alle løfter siden. De blå er ikke løbet fra noget, for de har altid været imod de svageste i samfundet, og har reelt ikke lagt skjult på det.

Kontanthjælpsloftet har betydet, at kontanthjælpsmodtagere kan miste op til 3.000 kr mdl. Det har medført en alvorlig stigning i børnefattigdommen i Danmark, som kan ses i hverdagen, og konsekvenserne heraf er belyst i forskningen:

Marginalisering, oplevelsesfattigdom, dårligere skoleresultater, større sygelighed, mere misbrug og kriminalitet. Alt i alt et mere belastet liv med lavere trivsel.

Da loftet blev indført skønnede man, at 26.000 børn ville blive berørt af loftet – tallet blev 62.073 børn. Man oplever ikke at have råd til mad, medicin, og basale ting som tøj, sko, regntøj.

73 pct. har sparet på mad og 45 pct. medicin og behandling.

Center for rehabilitering og behandling af kvinder i prostitution fortæller om mødre, der er begyndt at sælge sex alene for at skaffe mad til deres børn.

Genindfør fattigdomsgrænsen straks, som V afskaffede i 2015.

Stem på undertegnede eller på Enhedslisten, som gør noget ved problemerne. Blå blok skaber kun problemerne.