Man skal som udgangspunkt ikke nævne kommunalt basisansatte ved navn i offentligheden – helt enig

Af Mogens Rerup, byrådsmedlem for Enhedslisten Haderslev

Jeg har gjort det 4 gange på små 5 år. Jeg har meddelt kommunen, at går ansatte ind i borgernes facebookprofiler – det er lovligt – så vil deres navne blive nævnt offentligt – det er også lovligt.

Jeg vil også tage forbehold for at nævne ansattes navne offentligt, hvis de udøver kynisk helbredsværende sagsbehandling, der opfattes som værende psykisk vold mod borgeren.

Hvis man udøver det nødvendige ledelsestilsyn, så ville den slags sager slet ikke opstå, men nogen ansatte har desværre fået lov til at gebærde sig, som det passer dem i flere år.

I sådanne tilfælde kan offentliggørelse af navne være eneste og sidste udvej.

Vedr. det sidste eksempel med ”Kontrolenheden” har man haft kendskab til i min. 9 år, at tingene slet ikke er foregået som de burde. Der har været afholdt møder om problemet, uden at der er blevet taget konsekvens af det.

Det er næsten 3 år siden, at jeg i vidners påhør, hørte en ansat fra Kontrolenheden bruge ordet ”afhøring” et par gange – jeg indberettede det efterfølgende til Rune Larsson – og så sent som den 21. febr. 2019 fortalte kom. dir., at det var første gang, at han hørte om det.

Det er misligholdelse af ledelsestilsynet i alvorlig grad.