Mogens Rerup: Åbent brev til Beskæftigelsesudvalget

Til Beskæftigelsesudvalget

Hvorfor opstod sagen

Nu plejer Jobcentret jo i tide og utide at henvise til Ankestyrelsen og deres principafgørelser – ja man plejer konsekvent at kalde dem “loven” – også sket i denne uge, selv om de intet har med loven at gøre – så jeg finder det rettest, at man havde skrevet, at hele sagen opstod grundet en højesteretsdom den 10. sept. 2015, hvor en enig højesteret kaldte Ankestyrelsens arbejde på dette område for noget så sjældent set som en “retsvildfarelse” – så kan det ikke blive mere nedværdigende for Ankestyrelsen.

74 skulle have fået eftertalt brutto mellem kr. 765.- og kr. 578.252.-

Fra beløbet skal trækkes skat, samt diverse ydelser udbetalt i samme udbetalingsperiode – f.eks. kontanthjælp.

Der er udbetalt kr. 3.719.687 kr. brutto kr.- netto 1.260.068 kr.

Da jeg har været involveret i 3 mest udgiftskrævende sager forstår jeg ikke ganske tallene, da f.eks. alene Henriette fik efterbetalt brutto kr.- 823.800.

Der er udbetalt godt 30 mio. kr på landsplan, og jeg er taknemlig for, at Enh.listen pressede på, for at få samtlige sager gennemgået, trods ledelsens udtalte modstand, så borgerne kunne blive retmæssig behandlet.

Fremtiden

Der mangler i katastrofal grad en beskrivelse af fremtiden. Et hav af sager blev af Ankestyrelsen efterfølgende erklæret værende forældet jf. den almindelige 3 års regel. D.v.s. at man kun har set på sager fra folk henvender sig og 3 år tilbage, hvilket betyder at folk der er blevet snydt og bedraget i f.eks. 2010, 2011 og det meste af 2012 intet har modtaget. Der er ikke nemlig i så fald tale om ikke en 3 års regel men om en 10 årsregel, og de 3 år gælder beregningsmæssigt først fra den 10. sept. 2015.

Det skulle lige være nogen, der havde vundet en skattesag, og når de så skulle have haft pengene udbetalt, så blev sagen erklæret som værende forældet – det er juridisk et helt uholdbart udgangspunkt.

Derfor har 3F anlagt sag – en sag som er præcedensdannende – ved retten i Kolding, og der falder dom i juni md. 2017.

Man forventer, at hvis 3F vinder sagen, så bliver der tale om en efterbetaling i størrelsesordenen ca. 175 mio. kr.

Altså penge som borgerne er blevet snydt for.

Mogens Rerup
byrådskandidat