Enhedslisten tager på dyrskue

Aabenraa d. 2. og 3. Juni, kl. 09.00 – 17.00, stand F5

Enhedslistens fire sønderjyske afdelinger deltager for første gang på Det Sønderjyske Fælledyrskue. Målet med Enhedslistens deltagelse er at få sat økologi, bæredygtighed og miljøhensyn så højt på dagsordenen som muligt, hvilket partiet bl.a vil gøre via følgende:

1) Offentlig debat om ‘Fremtidens landbrug?’
2) Offentlig debat om ‘Hvor meget skal fremtidens landbrug fylde?’
3) Uddeling og præsentation af ny ‘Sønderjysk miljøfolder’

1) Debat: Fremtidens landbrug?
Lørdag d. 3. juni, kl. 11.00 – 12.00, stand F5

Debattører vil være Mogens Dall, landmand og folketingskandidat for Venstre, samt Rasmus Vestergaard Madsen, økologisk landmand og folketingskandidat for Enhedslisten.

Udgangspunktet for debatten er en diskussion af fremtiden landbrug. Dansk landbrug er presset på mange fronter. Hvordan ser et fremtidigt sundt og bæredygtigt landbrug ud, som understøtter forbrugernes ønsker, tager ansvar for klimaforandringerne samt udvikling af landdistrikterne?

Debatten indledes med et kort oplæg fra hver af debattørerne, hvorefter debatten åbnes og der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer fra tilhørende.

2) Debat: Hvor meget skal fremtidens landbrug fylde?
Lørdag d. 3. juni, kl. 13.00 – 14.00, stand F5

Debattører vil være; 1) Jørgen Popp Petersen, bestyrelsesformand for mindretallets landboforening, landmand og medlem af Tønder byråd for Slesvigske Parti. 2) Bent Sørensen, medlem af Aabenraa byråd for Venstre, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 3) Søren Egge Rasmussen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor han bl.a. er partiets Energi- og Fødevareordfører.

Udgangspunktet for debatten er en diskussion af hvor meget fremtidens landbrug skal fylde. Hvordan gør vi i Danmark bedst brug af vores landarealer i fremtiden? Og videre også en diskussionen af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt opfylder målet om et sådant brug?

Debatten indledes med et kort oplæg fra hver af debattørerne, hvorefter debatten åbnes og der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer fra tilhørende.

3) Sønderjyske kommuner skal skabe udvikling
Enhedslisten Sønderjylland gør klar til et grønt kommunalvalg. I forbindelse med dyrskuet præsenterer Enhedslisten en fælles ‘miljø-folder’, fyldt med forslag til, hvordan vores fire sønderjyske kommuner kan gøres til drivkraft bag lokale løsninger, som sikrer natur, miljø og klima.

Med sigte på det kommende kommunalvalg er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvor betydningsfuld en rolle vores kommuner kan spille i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid, hvis vores kommunale politikere ellers tager ansvaret på sig.

Det er vigtigt, at vi gør mere for at beskytte vores sønderjyske egnes natur- og artsrigdomme, det er vigtigt at vi sikrer rent drikkevand, også til fremtidens generationer og det er vigtigt, at vi sikre en bedre udnyttelse af klodens begrænsedes ressourcer, istedet for at fortsætte med at save i den gren vi sidder på. Derfor er det vigtigt for Enhedslisten, at den grønne dagsorden står højt ved det forestående kommunalvalg.

Kontakt
For yderligere oplysninger og uddybende kommentarer kontakt gerne undertegnede

Rune Robert Friis – Kan kontaktes på telefon: 61 66 24 33
Jens Bundgaard Nielsen – Kan kontaktes på telefon: 30 91 42 29