Rønnow må politikerne ikke underkende kommunens forvaltning?

Af Mogens Rerup, kommende byrådsmedlem

Rønnow må politikerne ikke underkende kommunens forvaltning – jf. dine bemærkninger til opsigelsen af Erik Kock, Aktivitetshuset?

Jeg er chokeret, hvis du mener det, for hvorfor afholder vi så valg? Træd i karakter og stil spørgsmålstegn til afskedigelsen i stedet.

Hvis forvaltningen har lavet en indstilling til f.eks. en påtænkt spildevandsledning, så er alle enige om, at alle må stille spørgsmålstegn ved både sagsfremstilling og – indstilling, men hvis det er opsigelse af en leder, så bukker man sig dybt i støvet for forvaltningen.

Jeg kender formelt ikke sagen, men efter 16 år som personalechef i Vojens, så ved jeg noget om ordentlig personalepolitik.

Vi har at gøre med en mand, der har været årets æreshertug i sin by, og som har været ansat i 37 år og er 63 år gammel. Han havde ikke haft sin stilling og sin position, hvis han ikke var god nok til sit job, så hvorfor skulle han ikke hvis muligt ophøre i sit job på en ordentlig og hæderlig måde?

Hvis sådan en person skal afskediges, så skal hans forseelse have været meget tæt på en kriminel handling, ellers kan det klares med en skriftlig advarsel.

Hvis man alligevel vil have ham afskediget, så ville jeg straks spørge til, om der ligger notater, advarsler m.v. på manden? Endvidere om er han dygtig til sit job, er man glade for ham, og hvornår havde han tænkt sig at stoppe alligevel?

Hvis han skal afskediges, så fritstiller man ham i det mindste øjeblikkeligt i opsigelsesperioden. Kan man ikke bruge ham på sigt, så kan han anstændigvis heller ikke bruges i opsigelsesperioden.

EK har fået en senioraftale. Det har han ikke, han har fået en opsigelse, som alle skal have i hans situation, siden funktionærloven trådte i kraft i 1948.

EK er ikke fritstillet. Man træder yderligere på ham ved at sige: Vi kan ikke bruge dig længere, men kan du ikke lige blive et par mdr. ud over opsigelsesperioden?

Det er ikke anstændigt, og lignende sager, vil der blive spurgt meget til de næste 4 år.

Har der ikke været chefer og/eller politikere involveret i denne opsigelse?

Ansatte skal ikke være bange for at kontakte politikere/mig i bl.a. afskedigelsessituationer, det er derfor vi har parlamentarisk demokrati.