Statskontrolleret salg er til gavn for alle

Af Rune Robert Friis, medlem af Enhedslisten Haderslev

Spørgsmålet om legalisering af hash er igen i vælten, denne gang i kølvandet på sidste uges tragiske skudepisode på Christiania. Selvom fristadens beboere efterfølgende har ryddet Pusher Street for hashboder og sat lys op i gaden, så er det illegale hashmarked ingenlunde opløst. Problemerne lever ufortrødent videre, men trækker nu sandsynligvis blot ud i Københavns brokvarterer, hvor bandemiljøerne vil lukrere på situationen, til stor utryghed for områdernes beboere.

Blandt et flertal af danskerne er der en klar erkendelse af, at problemet kræver en politisk løsning. På Christiansborg hersker samme erkendelse imidlertid kun blandt et mindretal. Folketingets tre største partier insisterer fortsat på, at spørgsmålet først og fremmest er af en sundhedsmæssig karakter, hvorefter samme parter ofte ignorerer de positive effekter, statskontrolleret salg har haft i andre lande.

Som med alle rusmidler, lovlige som ulovlige, er der god grund til at tage de sundhedsskadelige konsekvenser alvorligt. I Enhedslisten er vores ønske om en legalisering derfor heller ikke forbundet med et ønske om at øge forbruget. Tværtimod, så vil en afkriminalisering tillade forebyggelses- og behandlingsarbejde at få mere plads og samtidig medvirke til at begrænse unges kontakt med hårdere stoffer.

Ud over at være en effektiv måde at bekæmpe de kriminelle miljøer, som profiterer på det illegale marked, så kan en legalisering også medvirke til at styrke vores sundhedsmæssige indsatser på området, og dette gælder også i Syddanmark. For hvad end det lidt ensidige mediebillede måtte antyde, er det ikke isolerede københavnerfænomener. En kontrolleret legalisering vil derfor også være hele Danmark til gavn.