Trygge gader skabes ikke med TV-overvågning

Af Rune Robert Friis, medlem hos Enhedslisten Haderslev

Ja, vi skal skabe trygge gader i Haderslev. Ja, vi står med et alvorligt problem, som kræver politisk handling. Nej, TV-overvågning forhindrer ikke vold og skaber derfor heller ikke trygge gader. At skabe reel tryghed er langt fra simpelt eller hurtigt, men kræver en flersidig og vedvarende indsats.

Rent intuitivt kan det forekomme logisk, at Tv-overvågning forhindrer vold og overfald. Men sådan forholder det sig imidlertid ikke. Forskning på området kan ikke dokumentere, at TV-overvågning har en præventiv effekt. Eksempelvis har forskningscenteret SFI Campbell, i 2008, udarbejdet en forskningsoversigt over 44 studier af tv-overvågning på offentlige steder. Her konkluderede forskerne at tv-overvågning ikke er et effektivt middel til at forhindre vold. Vil vi modarbejde udviklingen af et overvågningssamfund og skabe trygge gader i Haderslev, bør vi altså derfor sætte ind på andre områder. I forhold til konkrete indsatser i gaderne, da fremhæver Det Kriminalpræventive Råd blandt andet vigtigheden af andre menneskers tilstedeværelse. Det er vigtigt, at vi bevarer den sociale kontrol og ansvaret for hinanden. En mulig indsats kunne således være, at understøtte og udvikle det arbejde som Natteravnene i Haderslev Kommune i forvejen har erfaring med. Herudover kan vi med fordel også se nærmere på vores muligheder for at skabe mere hensigtsmæssig indretning af vores gader, da det kan påvises, at der er en væsentlig sammenhæng mellem tryghed og byplanlægning. Sidst, men ikke mindst, så gør vi klogt i at opprioritere (ikke nedskære!) vores forebyggende indsatser, således at vi forhindrer utrygheden i overhovedet at nå vores gader.