Til Udvalget for Plan og Miljø

Medlemsinitiativ til førstkommende UPM

Borgere i den indre by i Haderslev oplever i perioder megen trafik med store biler med hænger, der transporterer gylle og lignende gennem mindre gader.

Især oplever de stærk trafik ad Skibbrogade og Toldbodgade. Især svinget mellem de 2 gader kan have svært ved at klare den tunge trafik. Lastbilerne skal helt over i modsatte side, og da hastigheden indimellem er for stor, sker det også, at der løber gylle over. På en udfordret dag, kan der passere op mod 100 lastbiler på de veje dagligt.

Vi ved ikke, om der er en forbindelse til biogasanlægget ved Sode, eller det bare er almindelig gyllekørsel til markerne. Det meste er sikkert almindelig gyllekørsel.

I forbindelse med masterplanen for havnen, var der tale om at forhindre denne typer gennemkørsel.

 

Vi vil gerne have en orientering om, hvilke regler der gælder og hvilke muligheder vi som politikere har.

Hvilke regler er der for at regulere det?

Hvad har Haderslev kommune allerede gjort for at regulere denne kørsel?

Kan vi som kommune på nogen måde via færdselsloven eller anden lovgivning forhindre bestemte typer/denne type transport gennem bestemte byområder?

 

Medlem af UPM

Svend Brandt

Enhedslisten