Til borgere som lever af offentlige ydelser (f.eks. pension, førtidspension, kontanthjælp, SU m.v.), og som samtidig har gæld til det offentlige

Af Mogens Rerup, byråds- og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Haderslev Hvis du ikke har meget små boligudgifter, har det i over