Debatmøde om vindenergi m. Søren Egge Rasmussen MF

Enhedslisten Haderslev har inviteret Søren Egge Rasmussen MF for Enhedslisten og bl.a. ordfører for energi og bolig, hvilket gør, at han er den helt rigtige til at holde oplæg og drøfte vindmøller til lands og til vands.

  • Tidspunkt: Onsdag den 5. april fra kl. 18.30 – 20.00
  • Sted: Aktivitetshuset Haderslev, Bispebroen 3, 6100 Haderslev
  • Form: Et åbent debatmøde for alle interesserede.

Enhedslisten holder et offentligt debatmøde for alle interesserede i tidsrummet kl.18.30 – 20.00 på Bispen. Det åbne debatmøde vil knytte an til en højaktuelt lokalpolitisk diskussion om placering af 39 landvindmøller på Kastrup-Tiset enge. Enhedslisten er positiv overfor vindmøllerne trods modstand mod projektet. Et oplagt tema for oplægget og debatten er således ‘Vindenergi – til lands og til vands’, hvor der dels redegøres for centrale diskussioner og for Enhedslisten politiske position på området.

Da den konkrete sag først er kommet på dagsordenen på Udvalget for plan og miljø (UPM) d. 3.4.17 som en orienteringssag og derefter tidligt sættes til beslutning i maj måned, vil mødet derfor foregå lige midt i sagsbehandlingen. Det er således uvist om plangrundlaget for møllerne i Kastrup Tiset enge vedtages eller afslås. Den største joker i spillet lige p.t. er, at Forsvaret er usikre på, om de vil tillade møllerne aht. deres installationer i forbindelse med Flystation Skrydstrup.

Debatten om møllerne kredser meget om i hvilket omfang de planlagte vindmøller vil være sundhedsmæssigt og æstetisk til gene for lokalområdets borgere. Flere af de partier, som er imod projektet udtrykker en positiv holdning over for vindenergi som sådan, men mener at de skal placeres på havet og ikke blandt borgere, som ikke ønsker dem.

Som medlem af UPM synes jeg det er utroligt spændende at holde styr på, om hvad der er fakta og hvad der er fake news, siger Svend Brandt.
Invitationen af Søren Egge Rasmussen er for at få flere nuancer i debatten, men også for at give Haderslev kommunes borgere mulighed for at drøfte vindmøller generelt, med udgangspunkt i møllerne i Kastrup Tiset.

Skulle der mod forventning ikke være nok at diskutere ift, det emne, da kan Søren Egge Rasmussen supplere med emnet ‘lagring af grøn energi’, da han er godt inde i det emne også.

Søren Egge Rasmussen indleder mødet med et oplæg og efterfølgende vil der blive åbnet for spørgsmål og debat.
Arrangementet afsluttes kl. 20.30.

Pressen er selvfølgelig også velkommen!

På Enhedslistens vegne

Svend Brandt
Byrådsmedlem og medlem af UPM.