Gør op med borgmesterens dobbelt-løn i Haderslev Kommune

Åbent brev til alle opstillede partier i Haderslev Kommune

Kære opstillede partier

I stiller jeres indflydelse til rådighed til at udpege Haderslev kommunes borgmester efter valget den 21. november. I den anledning vil vi med dette åbne brev opfordre jer til at gøre klart inden borgerne skal sætte deres kryds om I mener, det er rimeligt at vores borgmester udover en høj løn, skal modtage ekstra vederlag for at passe sit arbejde for borgerne.

Folketingets Vederlagskommission foreslog i 2016, at borgmestrenes lønninger blev sat op, men at lønnen til gengæld fremover skulle modregnes i eventuelle indtægter fra andre hverv, der følger af borgmesterposten.
Men et politisk flertal i Folketinget fulgte kun den ene halvdel af anbefalingerne. De hævede lønnen for borgmestrene med over 30 procent. Men undlod samtidig at kræve modregning i yderligere vederlag. Det betyder at borgmestre nu ikke bare få en høj løn, men samtidig kan hæve store beløb i vederlag for deres poster i bestyrelser mm i f.eks. VUC SYD som de bestrider i kraft af deres borgmesterpost.

Det er efter vores mening en uskik og en helt forkert brug af borgernes skattekroner. Vi deler helt vederlagskommissionens opfattelse af, at disse opgaver en naturlig forlængelse af borgmesterjobbet – og derfor allerede er aflønnet én gang med borgmester-lønnen.

I en situation hvor der skæres i vores velfærd, hvor man i Haderslev endda har skåret 4 % på både børne- og ældreområdet, og hvor mange borgere, som følge af diverse reformer, rammes hårdt økonomisk, er det særligt vigtigt, at politikere ikke er omfattet af urimelige og uforklarlige privilegier.

Selvom et flertal i folketinget i første omgang ikke fulgte vederlagskommissionens anbefalinger mener vi, at den kommende borgmester, på eget initiativ bør frasige sig den ekstra løn. Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) er gået foran og har med opbakning fra byrådet frasagt sig sine “ben”.

Vi synes det er rimeligt at, I som opstillede partier, gør klart om I ønsker at vores borgmester skal følge dette eksempel, eller om I vil fortsætte med dobbelt-aflønningen. Og at I gør det klart i god tid inden valget.

Enhedslisten vil alternativt stille forslag om det i konstitueringen, således at det ligger klart fra byrådsperiodens start.

Vi ser frem til et snarligt svar

På Enhedslisten Haderslevs vegne

Svend Brandt, Mogens Rerup, Claus Larsen, Helene Hellesøe Appel, Mathias Christiansen og Torben Jensen.